Сексагинта Приста

Антична римска крепост на територията на съвременния град Русе. Сексагинта Приста означава в превод „Пристанище на шейсетте кораба“.