село Мугла, Родопи

Там, където времето не само е спряло, а върви назад...